Utstilling

Tegning & tekst

May 28, 2020

-

Jun 28, 2020

Se bilder →

Ordet og bildet er gjerne ansett for å tilhøre separate verdener, om enn to verdener som kan speile hverandre. Både ordet og streken spirer i sinnet før det får sin inkarnasjon på papiret (eller skjermen). Gjennom handlinger orkestrert av hendene får ideen sin form gjennom streken og/ eller ordet, og det som før eksisterte som en tanke gis en synlig form. Hvorfor ender en ide opp som tekst, og en annen som en tegning? Hva skiller de to kunstformene, og hva knytter dem sammen?

Tegning & tekst er et samarbeidsprosjekt mellom Tegnerforbundet og Nordisk Kunstnarsenter Dale. I løpet av et opphold på Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) i perioden mars, april og mai 2020, utarbeider de deltagende kunstnerne en felles tekst, beskrivelse av utstillingskonsept og plantegning for utstillingen i Tegnerforbundet som vises 28.mai. - 28.juni.2020.  

Deltagende kunstnere: Johan Söderström, Kristen Opstad, Torgeir Husevaag, Ebba Bring og Sebastian Larsmo.