Utstilling

Tone Wolff Kalstad

Mar 29, 2012

-

Apr 29, 2012

Se bilder →

Disintgrate

I denne utstillingen var vi vitne til flatens oppløsning. Tegningens todimensjonale flate er svekket og klarer ikke lenger å holde på sin egen dimensjonalitet og vokser frem som et fysisk objekt. Kalstad viste to arbeider i innerste del av galleriet, hvorav det ene dekket hele fondveggen i galleriet. Dette var et ganske massivt og fargesprakende papirarbeid som stod i kontrast til det helt hvite og mye mindre, andre arbeidet.