Utstilling

Trond Hugo Haugen

Feb 9, 2017

-

Mar 12, 2017

Se bilder →

UTTAK 

Trond Hugo Haugen viser flere nye verk som et uttak fra en arbeidsprosess og fra et kunstnerskap. Dette uttaket starter med en serie med kulltegninger som ser på nasjonale hendelser i tidsrommet fra 1975 til 2014, sortert etter når på døgnet hendelsene fant sted.  –  Dette er hendelser som vi fortatt kollektivt minnes og som har formet det samfunnet vi lever i ved å utfordre våre juridiske, økonomiske og moralske grenser, som har utløst ny organisering, nye forskrifter og nytt lovverk med den hensikt å beskytte oss. Felles for dem alle er det menneskelige valget hendelsene representerer, enten som en indirekte eller direkte årsak til hendelsen, eller de valg som ble tatt i ettertid av styremakter, etterlatte eller presse.  Foruten tegninger viser uttaket animasjon, fotografi og et lydverk. Samlet tegner Haugen opp et bilde av vår tid og våre valg, hvor han også spør hvor kunstneren har sin plass. Trond Hugo Haugen (f. 1975) arbeider med hovedvekt på tegning og større flerårige kunstprosjekt i det offentlige rom innenfor en politisk, historisk og stedsrelatert kontekst. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, driver forlaget noCUBE og innkjøpt av Malmö Kunstmuseum, Stavanger kunstmuseum og Göteborg Stad.