Utstilling

Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin

May 10, 2013

-

Jun 2, 2013

Se bilder →

Mørkesyn og herbarier uten navn

Bowles og Ulvin kobler litteratur og billedkunst. De interesserer seg for forholdet mellom natur og kultur, og verkene deres utforsker ofte menneskets psykologiske prosesser og relasjoner. I utstillingen på Tegnerforbundet er de opptatt av maktforhold og overskridelse, både mellom utrykk og som tematiske spor. Utstillingen består av tekst, tegning, foto, objekter og lyd, og er sentrert omkring en collage og en kreativ prosess. Her utforskes relasjoner mellom tekst og visualitet, fiksjon og virkelighet, nåtid og fortid. Bowles og Ulvin bruker naturen som metafor for indre sjeleliv, og veksler mellom et blikk som er vitenskapelig og observerende, og intimt og følelsesladet på samme tid. Utstillingen vises i et forholdsvis lite rom. Det forsterker ideen om et innenfor og et utenfor. På åpningen vises en performance i form av en opplesning, i dette rommet.

BOWLES OG ULVIN deltar til sommeren på utstillingen Kvinnelige pionerer på Lillehammer Kunstmuseum. Her viser de samarbeid og separate verk. De begynte sitt samarbeid i 2010 med boka Wild Tree, publisert av Angelika Knäpper Gallery, og har siden utført to kunstprosjekter i det offentlige rom, installasjonene Vokseskapet (2011) og Den taktile porten (2013-2014).

VANNA BOWLES (f. 1974) er billedkunstner. Hun arbeider med tegning, skulptur og installasjon. Billedspråket er figurativt og surrealistisk, ofte med innslag av optiske effekter som forsterker det illusjonistiske ved verkene. Bowles er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger bl.a. på Galleri Thomassen i Gøteborg (2011), Angelika Knäpper Gallery i Stockholm (2010), og Hordaland Kunstsenter (2010). Hun har deltatt på utstillingene Spår på Malmø Konstmuseum (2011), Helsinki Biennale (2008), Bejing International Art Biennal (2008), og Surrealisme i norsk kunst på Stenersenmuseet (2010). Bowles har videre vært representert på Art Amsterdam (2011), Market Art Fair i Stockholm (2009), og Art Copenhagen (2007), og hun er bl.a. innkjøpt av Malmø Konstmuseum, Statens Konstråd og Statoil/Hydro.

LINN CECILIE ULVIN (f.1969) er billedkunstner og forfatter. Hennes kunstneriske praksis består av flere medier, og utvikles og opptrer i koblinger mellom tekst, visualitet og performativitet. Hun er interessert i forhold rundt makt og kontroll på relasjonellt plan og i samfunnet for øvrig og blander ofte fiksjon og fakta. Hun arbeider med iscenesettelser som prøver ut ulike ståsteder og identiteter for å utforske og problematisere vår forståelse av virkeligheten. Ulvin er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun har bakgrunn i fysisk teater og har gitt ut to romaner på Tiden forlag, Nærmere Kjærligheten (2005), og Himmelen bak er slitsomt blå (2001). Ulvin har bl.a. vist verk i The Book Lovers Project på Museum of Contemporary Art i Antwerpen, Belgia (2012) og The Elisabethan Foundation, New York (2013), Die Weisse Residenz på Gemeinshaftshaus Gropiusstadt i Berlin (2012), Galleri Thomassen (2011), Hordaland Kunstsenter (2010) og Angelika Knäpper Gallery i Stockholm (2010).