Utstilling

Wenche Gulbransen

Mar 6, 2014

-

Mar 30, 2014

Se bilder →

Possible Solutions/Mulige løsninger

Jeg falser, bretter, krøller, river, limer, klipper og skjærer. Jeg tegner med blyant og tusj. Geometrien er grunnleggende for mine to- og tredimensjonale arbeider. Jeg arbeider bevisst med formale problemstillinger, samtidig som jeg lar tilfeldighetene få spille inn. Det finnes ingen endelige løsninger. Arbeidet er i stor grad intuitivt. Verkene blir til over tid.

Med dette arbeidet vil jeg et sted der det er umulig å skrive eller tale om verket, der verket er seg selv. Den ”tomme”, japanske hagen er slik. Knausgård skriver om Munch: ”Alle bilder er ordløse….De henvender seg til oss på måter ord ikke kan, og de når steder i oss hvor ord ikke har adgang.”

I en tid hvor kommentarer og tekster så ofte infiltrerer verket i den hensikt å overta det, insisterer jeg på bildets egen kraft. Så får vi gjerne diskutere hva et bilde er, midt i billedstrømmens og kommentariatets apokalypse.

Wenche Gulbransen (f. 1947) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, ved Kunst-akademiene i Wien og Budapest, og har hospitert ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Gulbransen har en stor og rikholdig utstillingsproduksjon bak seg. Hun var professor i tegning ved SHKS i en periode.