Arrangement

Fagseminar - et seminar om Iver Jåks` praksiser og virke

Nov 19, 2022

-

Nov 19, 2022

Fagseminar - et seminar om Iver Jåks` praksiser og virke

I anledning utstillingen Materialfølelse og virkekraft med Iver Jåks ønsker vi velkommen til fagseminaret «(…) det kan godt være den billige, enkle sak er større kunst (…)» – et seminar om Iver Jåks` praksiser og virke

Sted: Trekanten

Dato: Lørdag 19. november 2022

Tidspunkt: kl. 10.30-16.30

Seminaret ledes av Kristoffer Dolmen og Hanne Hammer Stien, kuratorene for utstillingen.

Arrangementet er gratis, åpent for alle og krever ingen påmelding.

//

Tegning var en viktig del av den kunstneriske praksisen til den samiske kunstneren Ánddir Ivvár Ivvár (1932–2007), eller Iver Jåks. For et bredt publikum er han først og fremst kjent for sin grafikk, skulpturer og installasjoner, men et informert, og kanskje først og fremst samisk publikum, vet at duodji stod sentralt i Jåks` virke. Vidt kan duodji defineres som all skapende aktivitet, også immaterielle praksiser.

Duodji er et sentralt motiv i det omfattende tegnemateriale Jåks etterlatte seg. Blant annet omfatter materialet dokumentasjon av duodji hentet fra museumssamlinger, dokumentasjon av duodji hentet fra forskjellige områder av Sápmi og skisser til egne arbeider. De etterlatte tegningene viser samtidig bredden i Jåks` arbeid. Han var en forkjemper for samisk kultur, derav tilnavnet ofelaš eller veiviseren, og bidro på mange ulike områder innenfor det samiske og det norske samfunnet, fra skoleverk til organisasjonsliv og museumsarbeid. Jåks illustrerte en rekke bøker, formga utstillinger og i forbindelse med offentlige oppdrag laget han tegninger som kan minne om ingeniør- så vel som arkitekttegninger.

Parallelt med at Jåks tegnet, skrev han utallige tekster der han redegjorde for forhold som gjaldt samisk kultur og samfunnsliv. Ønsket om å bidra til egen og andres kunnskapsutvikling, både i større og mindre skala, fremstår hele tiden som en grunnleggende målsetning for Jåks. I hans sammensatte og ekspansive praksis var tegning en av metodene som ble anvendte for å skape og formidle kunnskap. I seminaret tar vi sikte på å belyse denne kunnskapen ved å se nærmere på Jåks` ulike praksiser og virke, hele tiden med en bevissthet om tegningens sentrale posisjon.

Program

10.30-11.00: Dørene åpnes, kaffe og te

11.00-11.30: Gunnvor Guttorm: Iver Jåks’ tanker som duojár

11.30-12.00: Anna Carin Hedberg og Rikke Lundgreen: Tegning som sansing

12.00-12.30: Lunsj

12.30-13.00: Káren Elle Gaup: Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv: Bakgrunn, prosessen og hvorfor tilbakeføre

13.00-14.30: niilas helander: Abstraksjon som repetisjon - om samisk estetikk

14.30.00-15.00: Pause

15.00-15.30: Trude Fonneland: Iver Jåks og Samekulturen

15.30-16.00: Elin Haugdal: Iver Jåks’ arbeidstegninger til Nordlys/Guovssahas

16.00-16.30: Irene Snarby: Runebommehammeren: Stedsspesifikk kunst ute av kurs

Opplysninger om seminardeltagerne

Kristoffer Dolmen er seniorkurator for Nordlandsmuseet og jobber særskilt med deres program for Bodø 2024. Han har en Cand. mag.grad fra Universitet i  Bergen og Stockholms Universitet, samt MA (masterprogram i kuratorpraksis) fra UiB og Post Master fra Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Han er styremedlem i OCA, er med i utvalget for visuell kunst/ arrangørstøtte i Kulturrådet og medlem av kunstnerisk råd for Bodø 2024. Tidligere direktør/kunstnerisk leder for Samisk senter for samtidskunst i Karasjok (2018-2022). Har før dette jobbet for Nordland fylkeskommune, Se kunst i Nord-Norge og Den Nordnorske Kunstutstilling og Bodø Kunstforening.

Trude Fonneland er professor i kulturkunnskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til feltene museologi, samtidsreligion og turisme og huner del av forskningsgruppene SAMFORSK (Research on Sámi Research and on Representation of Sámi Cultural Heritage) og NESAR (The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy).

Káren Elle Gaup har siden 2018 vært konservator på Norsk Folkemuseum med ansvar for den samiske samlingen til museet. Hun er fra Guovdageaidnu/Kautokeino, har vokst opp i en reindriftsfamilie og er nordsamisk talende. Gjennom studier ved Universitetet i Oslo er Gaup utdannet folklorist. Hun har tidligere vært leder for Riddo Duottar Museat i Finnmark (2007-2014) og prosjektleder for Bååstede (2014-2018).

Elin Haugdal er professor i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet. Haugdal har arbeidet med arkitektur i nordområdene og i Sápmi spesielt, i tillegg til landskapsarkitektur, fotografi og samtidskunst. Hennes nyeste publikasjoner er «Å ta eierskap. Samisk bygningsrelatert kunst» (Kunst og kultur 2-3, 2022); «Belonging(s)»/«Tilhörighet(er)» (i Offentligt minne, offentlig konst, Enqvist m.fl. red., Statens konstråd, 2022); «Samisk arkitektur i norsk Byggekunst» (i Huksendáidda, Solbakken red., Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2022). Haugdal leder forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA).

Anna Carin Hedberg er billedkunstner og kurator formidling ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo. Hun er utdannet på Kunstakademiet i Trondheim og Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Hedbergs praksis er innenfor sosialt engasjert kunst som baserer seg på medvirkningsprosesser. Se www.hedbergmoi.net.

niilas helander er poet, billedkunstner og forfatter som for tiden oppholder seg i Athen. Arbeidet hans tar opp tema som historie, kulturell hukommelse, og politikk, spesielt i sammenheng med spørsmål rundt språk, land, klimakrise og dekoloniale kampsaker.

Rikke Lundgreen er billedkunstner og prosjektleder ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo. Hun er utdannet ved Staffordshire University og Chelsea College of Art, tillegg til Universitet i Oslo. Lundgreens praksis er tverrfaglig og innenfor en rekke teknikker som tegning, film, lyd og installasjoner som tar utgangspunkt i en performativ hendelse. Se www.rikkelundgreen.com.

Petter-Iŋggá Gunvor/Gunvor Guttorm er født i Kárášjohka/Karasjok, på norsk side av Sápmi, og bor med sin familie i Jåhkåmåhkke, på svensk side av Sápmi. Hun fullførte sin ph.d.-grad i duodji på UiT Norges arktiske universitet i 2003. For tiden er Guttorm professor i duodji på Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, i Guovdageaidnu/Kautokeino. Siden 1990-tallet har hun tålmodig kjempet for duodji-utdanning på høyere nivå, grunnlagt på samiske verdensanskuelse, filosofi og språk. Sammen med kollegaer har hun bygget opp et BA- og et MA-program i duodji, som de eneste av sitt slag i Sápmi. Guttorm har også i en periode vært rektor ved Samisk høgskole.

Irene Snarby er ph.d.-student ved UiT Norges arktiske universitet. Snarby har forsket på og jobbet med samisk kunst siden tidlig på 1990-tallet. I sitt ph.d.-prosjekt undersøker Snarby kunsten til den samiske kunstneren Iver Jåks (1932–2007). Hun setter hans arbeid i sammenheng med både samtidskunst og duodji som et eget kunnskapssystem. Snarby har jobbet som kurator ved Riddo Duottar Museat (RDM) i Karasjok. I tillegg har hun vært medlem av innkjøpskomiteen til Sametinget. Ved siden av å jobbe som konsulent og kurator har Snarby skrevet en rekke artikler, redigert flere publikasjoner og forelest om samisk kunst.

Hanne Hammer Stien er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet og visedirektør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er blant annet museologi og kuratorisk praksis, fotohistorie og fototeori, samtidskunst og kunstteori, og samisk og grønlandsk kunst. Stien har i en lengre periode virket som kunstkritiker og hun har en kuratorisk praksis. Hun sitter i FoU-utvalget til Kulturrådet, er medlem i det kunstneriske rådet til Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF) og er styremedlem i Stiftelsen kunstkritikk. Stien er medlem av forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA) og deltar i forskningsprosjektet Urban Transformation in a Warming Artic (UrbTrans).

Fagseminaret er støttet av Sametinget, Sparebankstiftelsen og Fritt Ord.

Bilde:

Iver Jåks
Norges arktiske universitetsmuseum, UiT
© Iver Jåks/ BONO 2022
Foto: Olga Kvalheim

Link til Facebook arrangement