Utstilling

Iver Jåks

Oct 28, 2022

-

Dec 22, 2022

Se bilder →

Utstillingsåpning 27.10 kl.18.

Tegning var en viktig del av praksisen til den samiske kunstneren Ánddir Ivvár Ivvár (1932–2007), eller Iver Jåks. Han er først og fremst kjent for sin grafikk, skulpturer og installasjoner, men i materialet Jåks etterlatte seg finnes det en del tegninger. Disse tegningene viser også bredden i Jåks arbeid, som en forkjemper for samisk kultur bidro han på mange ulike områder innenfor det samiske og det norske samfunnet, fra skoleverket til organisasjonsliv og museumsarbeid. Utstillingen på Tegnerforbundet tar utgangspunkt i at tegning er en egen erkjennelsesform, og vil vise et utvalg av Jåks tegninger sammen med noen andre verk fra hans tallrike produksjon. 

Kuratorer: Hanne Hammer Stien og Kristoffer Dolmen.

Foto: Norges arktiske universitetsmuseum

_

Opening 27 October, 6pm.

Drawing was an important part of the practice of the Sami artist Ánddir Ivvár Ivvár (1932–2007), also known as Iver Jåks. He is primarily known for his prints, sculptures and installations. In the material Jåks left behind there were also numerous drawings, showing the breadth of Jåks´work. As a proponent of Sami culture he contributed widely within Sami and Norwegian society. The exhibition is based on the idea of drawing as an independent form of cognition, and will show a selection of drawings together with selected pieces from Jåks´prolific production.

Curator: Hanne Hammer Stien and Kristoffer Dolmen.

Photo: Norges arktiske universitetsmuseum.