Arrangement

Foredrag om La Ciudad Abierta (Open City, Chile)

Sep 28, 2022

-

Sep 28, 2022

Foredrag om La Ciudad Abierta (Open City, Chile)


Arrangementet er del av formidlingsprogrammet knyttet til utstillingen
Utopia.

Dato: Onsdag 28. september

Tidspunkt: Kl. 17:30

Sted: Tegnerforbundet

Arrangementet er gratis og åpen for alle. Foredraget gjennomføres på engelsk.

//

La Ciudad Abierta (Open City, Chile) ligger i sanddyner ved Stillehavet og ble etablert av poeter, filosofer, kunstnere og arkitekter på 1970-tallet. La Ciudad Abierta er et samfunn der kunstneriske og arkitektoniske erfaringer reflekterer en utopi som er i konstant utvikling.  

Enhver bygning i Ciudad Abierta (Hospederias) ble laget for å gi ly til sin arkitekt, skulptør, poet eller beboer av Open City. Dette fellesskapet, som er et sted for ytringsfrihet, skapelse og kreativitet, resulterer i kunstverk som befinner seg i skjæringspunktet mellom installasjon, performance, skulptur, arkitektur og design, og tar utgangspunkt i at utopi ikke er et luftslott, men at det er noe som skjer nå.

I presentasjonen vil Manuel Florencio Sanfuentes Vio og Nicolas Ibaceta Zamora gjennom foredrag, tegninger, fotografier og en «Acto poetico», vise ureddheten av disse kunstverkene og denne utopiske måten å leve på.
_


Manuel Florencio Sanfuentes Vio er poet, grafisk designer og regissør som publiserte diktet «Tierno dolo» i boken "Trebolar", Al Fragor (forlag) i 2013. Han er lærer ved Amereida Workshop på School of Architecture and Design of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hvor han også arbeider hos Investigaciones Gráficas og Ediciones. Siden 1997 har han vært en del av Amereida Cultural Corporation og Open City Ciudad Abierta, der han deltar i deres arrangementer og prosjekter. Han er direktør av det uavhengige forlaget Al Fragor med base i Viña del Mar og Santiago, som gir ut publikasjoner av kunst, poesi og fortellinger.

Hans viktigste verk er «El cuaderno del iletrado», presentert ved Biennial of the Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago 2008;  «Demora inminente de un objeto intangible» utstilt i 2012 i Parque Cultural de Valparaíso og «Auto da fe», utstilt i 2016 på Sala El Internado i Valparaiso. I 2019 publiserte han en kolleksjon av dikt med tittelen «Noli me tangere». Inntil nylig hadde han ansvar for den chilenske utgaven av «The Tender Narrator» av Olga Tokarczuk, Al Fragor 2021.  


Nicolas Ibaceta Zamora er en tverrfaglig arkitekt, kunstner og kajakkbygger fra Los Andes, Chile. Det å arbeide både med kunst og båter gjør at han er internasjonalt aktiv. Siden 2015 har han vært en del av Corporación Cultural Amereida og Ciudad Abierta, hvor han deltar i deres fellesskap, utstillinger og prosjekter, som Documenta 14 og andre. Gjennom sitt eget arbeid og samarbeidsprosjekter utforsker han både tradisjonelt håndverk og moderne produksjonsteknikker.

Gå til arrangementet på Facebook.

Foto/ Copyright: Open City, Chile.

//

Manuel Florencio Sanfuentes Vio og Nicolas Ibaceta Zamora will talk about La Ciudad Abierta (Open City, Chile). The talk will be in English.

La Ciudad Abierta (Open City, Chile) located in the dunes in front of the pacific ocean was founded in 1970 by poets, philosophers, artists and architects. It's a community where artistic and architectural experiences reflect a utopia which is constantly evolving,
 
Each residence at Ciudad Abierta (Hospederias) was built to shelter its architect, its sculptor, its poet or resident of the open city. This community, which is the area of freedom of expression and creation, leads to artworks at the intersection of installations, performances, sculpture, architecture and design suggesting that utopia is running, it is not a mirage, it’s happening. 
 
The presentation at Tegnerforbundet wants to testify through a talk, drawings, photos, and a “Acto poetico”, the audacity of those artworks and this utopic way of living.
-- 

Manuel Florencio Sanfuentes Vio is a poet, graphic designer and editor who initially published the poem «Tierno dolo» in the book Trebolar, Al Fragor 2013. He teaches at the Amereida Workshop at the School of Architecture and Design of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, where he also works at the Taller de Investigaciones Gráficas and Ediciones e[ad]. Since 1997 he has been part of the Corporación Cultural Amereida and Ciudad Abierta, where he participates in their events and works.  He is director of the independent publishing house Al Fragor, based in Viña del Mar and Santiago, with publications of art, poetry and narrative.
He rehearses an exercise in words and images tangential to the plastic arts based on the mark and its relationship with the letter and writing; important works include «El cuaderno del iletrado», presented at the VI Biennial of the Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago 2008; «Demora inminente de un objeto intangible», exhibited in 2012 at the Parque Cultural de Valparaíso; «Auto da fe», in 2016 at the Sala El Internado in Valparaíso. In 2019 he published his collection of poems «Noli me tangere», illustrated by himself. Recently he was in charge of the chilean edition of «The Tender Narrator» by Olga Tokarczuk, Al Fragor 2021.

Nicolas Ibaceta Zamora, is an Interdisciplinary Architect, Artist and kayak builder from Los Andes, Chile. Working with art as well as boats he has been internationally active. Since 2015 he has been part of the Corporación Cultural Amereida and Ciudad Abierta, where he participates in their community, exhibitions and works, as Documenta 14 and others. Through his work and collaborations he researches traditional craft as well as modern techniques of making, applying non-traditional techniques in the creation of his work. 

Photo/ Copyright: Open City, Chile.