Utstilling

Utopia

Aug 19, 2022

-

Oct 9, 2022

Se bilder →

Utstillingsåpning torsdag 18. august kl.18-20.

I perioden 19. august– 09. oktober presenterer Tegnerforbundet utstillingen Utopia, som viser tegning, maleri, video, installasjon og skulptur. De syv deltagende kunstnerne i utstillingen tar opp temaet utopi på ulike måter, og reflekterer rundt vår samtid og fremtid ved å stille spørsmål knyttet til klima, identitet og arkitektur. Utstillingen er kuratert av Mari Kanstad Johnsen, Marit Victoria Wulff Andreassen og Viktor Pedersen.

Deltagende kunstnere: Andreas Lærum, Hedvig Lien Rytter, Ingrid Torvund, JinBin Chen Tianyi, Linda Soh Trengereid, Ottar Karlsen og Qi Tan.

Utopi som motpol for aktuelle samfunnsutfordringer

Stilt overfor vår tids utfordringer som krig, trussel om radioaktive utslipp, pandemi, masseutryddelse av arter og klimakrise, sklir tankene fort over i en dystopisk tenking. Apokalypsen er ikke lenger noe som tilhører sci-fiens verden, men noe vi kjenner på kroppene våre. Store økonomiske, politiske og miljømessige forskjeller i verdenssamfunnet gjør oss ulike og uenige, men konflikter kan også være utgangspunkt for endring. Når situasjonen er dyster, tydeliggjøres det som burde være annerledes, hva som kunne vært et godt samfunn, hva vi ønsker oss av forbedringer eller hvordan vi ønsker å være. Dette leder oss til dystopiens motpol; Utopien.

 

Utopia: Mellom Eutopia og Outopia

Utopi er et begrep brukt for å definere et idealistisk samfunn, der de som er inkludert, har tilnærmet perfekte levekår. Begrepet Utopia er satt sammen av to greske ord, Eutopia og Outopia, og er i seg selv tvetydig. Eutopia viser til et godt sted vi ønsker oss til, og Outopia er et sted som ikke finnes. Vi finner oftest utopiene innenfor fiksjonens verden, nærmere bestemt sci-fi, der det fortelles om fremtidige samfunn som prøver å overvinne problemstillinger som plager verden i dag. Historisk er begrepet knyttet til politiske forsøk på å skape nye samfunnsordninger basert på likhet, felles eiendom og sosial harmoni.

Utopi i kunsten

Utopier blir ofte avskrevet som naive fantasier. Samtidig står ideen om det utopiske sentralt i arbeidet til mange kunstnere, forfattere, filosofer og arkitekter. Det å forsøke å visualisere framtiden er grunnleggende menneskelig. Vi samler erfaringer og legger planer og vi arbeider for å unngå at uheldige hendelser skal gjenta seg. Gjennom kunsten forsøker mennesket å fange det ubegripelige, å oppnå kontakt med det man fornemmer, men ikke ser.Kunsten kan vise oss både det vi er, men også hva vi burde være. Ved å benytte utopisk tenkning som verktøy, skaper kunstnere muligheter for å skape, vurdere og visualisere ideen om en framtidig, ideell verden.

Bilde: Linda Soh Trengereid. "The Garden Edge #2", 2020, kull og akryl på linlerret, 110 x 100 cm.

//

Filer:

Verksliste - Utopia

Pressemelding - Norsk

Press release - English

Deltagende kunstnere/ Participating artists - Norsk/ English

Katalog

//

Formidlingsprogram i utstillingsperioden:

Torsdag 25. august kl.17-18: Energibalansering med krystallboller. Kursholder: Tove Moss. Finn ut mer.

Fredag 16. september (Oslo Kulturnatt) kl.19-20: Performance med Gn00r. Finn ut mer.

Søndag 18. september (Oslo Art Weekend) kl.14-15: Kuratoromvisning. Finn ut mer.

Onsdag 28. september, kl.17:30: Foredrag om prosjektet La Ciudad Abierta /Open City, ved Nicolas Ibaceta og Manuel Florencio Sanfuentes. Open City er en eksperimentell, arkitektonisk bosetting i Chile (mer info kommer).

For oppdateringer om aktuelle arrangementer følg med på Facebook og Instagram.