Utstilling

Utopia

Aug 19, 2022

-

Oct 9, 2022

Se bilder →

Utstillingsåpning 18.08 kl.18.

Utopia blir ofte definert som forestillingen om en lykketilstand, et perfekt sted. Kunsthistorien er full av kontroversielle og fantasifulle ideer som virket meningsløse i sin samtid, men som senere har bidratt til utviklingen av det samfunnet vi lever i i dag. Utopiske ideer har stor gjennomslagskraft innen arkitektur og science fiction. Også populærkulturen tyr til utopiske forestillinger i sin speiling av samfunnet. I Tegnerforbundets utstilling Utopia viser vi åtte kunstnere som på hver sin ulike måte relaterer seg til temaet gjennom tegning i tradisjonell og utvidet form. 

Utstillingen er juryert med open call, og kuratert av Mari Kanstad Johnsen, Marit Victoria Wulff Andreassen og Viktor Pedersen.

Deltagende kunstnere: Andreas Lærum, Gn00r, Hevdig Lien Rytter, JinBin Chen, Linda Soh Trengereid, Ottar Karlsen, Qi Tan, Ingrid Torvund.

Bilde: Linda Soh Trengereid. "The Garden Edge #2", 2020, kull og akryl på linlerret, 110 x 100 cm.

_

Opening 18 August, 6pm.

Utopia is often defined as a state of happiness, a perfect place. Art history is full of controversial and imaginative ideas that seemed meaningless in their day, but which have later contributed to the development of contemporary society. In Tegnerforbundet's exhibition UTOPIA, we show 7 artists interpretations of the theme through drawing in both traditional and expanded form.

Utopia is assembled by jury through open call, and is curated by Mari Kanstad Johnsen, Marit Victoria Wulff Andreassen and Viktor Pedersen.

Participating artists: Andreas Lærum, Gn00r, Hedig Lien Rytter, JinBin Chen, Linda Soh Trengereid, Ottar Karlsen, Qi Tan.

Image: Linda Soh Trengereid. "The Garden Edge #2", 2020, charcoal and acrylic on canvas, 110 x 100 cm.