Arrangement

Oslo Kulturnatt - Performance med kunstnerduoen Gn00r

Sep 16, 2022

-

Sep 16, 2022

Oslo Kulturnatt - Performance med kunstnerduoen Gn00r

Arrangementet er del av formidlingsprogrammet knyttet til utstillingen Utopia.

Dato: Fredag 16. september (Oslo Kulturnatt)

Klokkeslett: kl.19-20

Sted: Tegnerforbundet

 

Arrangementet er gratis og åpen for alle.

//

Som en preliminær bearbeiding av sorgen rundt en ny masseutryddelse, inviterer Gn00r oss med på en sonisk ferd inn i ”Tabula Rasa Utopium”.

Gn00r er et mørksynt musikalsk konsept som utforsker performativ kunst, menneskelig og umenneskelig musikk. De arbeider imateriell og kroppslig kontekst, krysset med materialets egen historie, gjennom lyrisk og musikalsk improvisasjon. 

I all tid har mennesker vært i drift mot diffuse mål, under vekslende instruks og insentiv. Under vekslende hegemoniske teleologiske og/ eller teologiske vrangforestillinger om verdens natur, snubler menneskeslekten fram i de fragile og forgjengelige maktstrukturene sine. Et sted i en vekslende rasjonell og irrasjonell topografi, går sivilisasjonene våre gjennom tiden. I tiden vår, står vi i et særdeles dystert veikryss; der homo sapiens er i ferd med å innføre en ny masseutryddelse på jorda. 

Gn00r består av Hans Edward Hammonds og Fredrik Sele. Sammen arbeider de med svært spesielle materialer, som subtilt vever det musikalske inn i en større sammenheng, som handler vel så mye om framtiden som fortiden til livet på jorden. 

Gå til arrangementet på Facebook.

Hjemmeside Gn00r

Foto: Gn00r.

Link til Facebook arrangement