Nyhet

Månedens tegner i salgsavdelingen - Ingvild Hudø Jørgensen

May 2, 2023

Månedens tegner er en intervjuserie der Tegnerforbundet hver måned introduserer et medlem som er representert med kunstverk i vår Salgsavdeling. Med tiltaket ønsker vi å gi leserne et innblikk i medlemmenes kunstneriske virke og løfte betydningen tegningen har i deres arbeid.

//

Ingvild Hudø Jørgensen (f. 1966) er utdannet kunstner og geolog. Kunstneren utforsker menneskets forhold til naturen, og de spor vi etterlater oss i den. Fascinasjonen for geologi er tydelig å se i hennes arbeid, der tegningene er bygget opp lag på lag, bit for bit. De konstante kreftene i naturen fungerer som en inspirasjon for Jørgensen. Hennes tegnekunst er ikke begrenset av lover og regler, men heller en fri utfoldelse basert på hennes egen teknikk og uttrykk. I tegningene viser Jørgensen en spontan arbeidsprosess. Geomorfologi og arkeologi er to tematikker som ofte går igjen i kunstnerens arbeid. Jørgensen skaper abstraherte former, men ikke til det ugjenkjennelige. Hun bygger opp møysommelige komposisjoner, akkurat som naturen selv, små deler i lag på lag for å danne et helhetlig bilde. Kunstneren benytter seg også av sterke farger for å formidle sine budskap. Jørgensen bor på Brønnøya og er et nytt medlem hos Tegnerforbundet. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.


TF: Ingvild, Kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?  

IHJ: Kunst har vært en sentral del under hele oppveksten. Jeg vokste opp med kunst da far var billedkunstner med atelier hjemme. Min farfar var også billedkunstner. Jeg tok deltidsutdanning på Kunstfagskolen i Bærum (DTK) fra 2015 til 2018. I 2018 deltok jeg i et prosjekt med 17 verk, hovedsakelig tegninger til boken «Psicoterapia astrologia`y Destino» av Oscar Solis Arias (utgitt i Mexico). Tegningene i boken var i form av ekspressive ansikter. De samme verkene stilte jeg ut på en separatutstilling i Stockholm samme året. I 2022 ble jeg antatt på Østlandsutstillingen med 2 store tegninger. Samme år ble jeg kontaktet av en komponist som tolket en av mine tegninger over til pianomusikk. Jeg har tegnet mye de siste årene. Både med tusj, penn og noe kull. Tidligere brukte jeg mye oljepastell og blandingsteknikker. Jeg har også malt en del, mest med akryl, men for tiden er det utelukkende i form av tegning.  

TF: Hvorfor tegner du? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

IHJ: Tegning krever ikke samme lokaler og utstyr som med maling. Dessuten trives jeg best med papir og ikke lerret. Tegning er en modigere og dristigere uttrykksform enn maling da man har begrensede muligheter til å korrigere en tegning kontra et maleri. Jeg liker dristigheten tegning gir.  Jeg jobber gjerne ut ifra en idè eller foto. Jeg lager ingen skisse på forhånd. Flyt og krefter rekonstrueres. Nye idéer oppstår ifm. tegneprosessen. Jeg utforsker det kontrollerte og det mer spontane gjerne i samme tegning, ofte til musikk. Musikken gir meg større rom for spontanitet og dristighet.

TF: Hva eller hvem inspirerer deg?  

IHJ: Geologi og kunst står hverandre nært da geologiske avsetninger kan ses på som jordas egen kunst. Som geolog er historikk, i form av avsetninger, stratigrafi, fossiler og spor, noe grunnleggende som jeg benytter meg aktivt av i kunsten. Menneskets forhold til naturen opptar meg. Befaring i grustak og fjellbrudd gir meg inspirasjon. Den geologiske epoken vi nå er inne i opptar meg i form av hvordan mennesket setter spor etter seg. I starten av mitt kunstneriske virke var jeg mest inspirert av min far, Rolf Jørgensen. Deretter var det Inger Sitter, Per Kirkeby og Mark Bradford for å nevne noen. Fotografen Edward Burtynsky er en jeg er inspirert av for tiden.

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

IHJ: Det er papir etter min far som han ikke fikk brukt opp som jeg jobber med, i 92x64 cm, samt at jeg ofte deler arket i to for halvering av formatet. Jeg utforsker fortid og nåtid samt kontraster og motsetninger. Som det harde ruglete fjellet mot de mykere elementene. Det feminine mot det maskuline i ulike former, transformert og abstrahert til landskap, vesener og geologiske formasjoner. Det er med tusj, fineliner og kull.

TF: Hva betyr det å tegne for deg i ditt arbeid?  

IHJ: Tegning gir meg stor frihet. Jeg bestemmer selv både oppgavens form, innhold og hvordan jeg løser den. Tegnekunst for meg er ikke fanget inn i en rekke begrensninger av lover og regler, men er heller mer eller mindre en fri utfoldelse, basert på hvor jeg er i prosessen i forhold til egen teknikk og uttrykk. Det handler mer om hvordan jeg velger å tegne i den prosessen jeg er i. Jeg har ene og alene eierskapet til prosessen og det er en lettelse.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

IHJ: Tegningene er fra 2021 i størrelse 63x46 cm, som jeg har valgt å kalle «tilstedeværelse» og «diversitet». Jeg har anvendt ulike tykkelser på tusj og penn. Jeg har ikke streket opp på forhånd. Et par områder er utgangspunkt for en idé i tegningene. Resten har blitt til underveis. Stratigrafi, geomorfologi og arkeologi er noe av tematikken for disse tegningene, selv om nåtid og fortid er blandet sammen.

_

Se tilgjengelige arbeider av Ingvild Hudø Jørgensen i nettbutikken.