Nyhet

Månedens tegner: Lykke Frydenlund

Dec 1, 2021

Lykke Frydenlund (1951) er en erfaren kunstner som har vært medlem av Tegnerforbundet siden 1970. Frydenlunds kunstneriske praksis har inkludert arbeid med arkitektur, der hun har jobbet med fargesetting både i interiør og eksteriør. Disse arkitektoniske erfaringene gjenspeiles i billedkunsten der kunstneren utforsker grensene mellom kunst og arkitektur. Linjer, form, farger og flate er de bærende visuelle virkemidlene som brukes for å skape rytme, repetisjon og rom i billedflaten. Uten figurative referanser eller forsøk på å gjenskape naturformer kan Frydenlunds kunst kategoriseres som konkret kunst. De er tegnet frem og konstruert for sin egne skyld. Frydenlund har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Oslo kommunes kunstsamlinger og Norsk kulturråd. Lykke Frydenlund er født, bor og arbeider i Oslo.

 

TF: Lykke, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

LF: Papir og blyant har i hovedsak vært mine uttrykksformer i alle år og har derfor vært den dominerende teknikken i en rekke utstillinger, både separat / kollektiv og gruppeutstillinger. Jeg har utført flere utsmykkinger med blyant på papir, i tillegg har jeg også utført flere private utsmykkings oppdrag av digitalt bearbeidede tegninger laminert i glass og på aluminium. Jeg var og er fascinert av blyantens møte med papiret og alt disse enkle redskaper kan formidle av uttrykk. Mitt formspråk innen tegning har tidligere vært figurativt med en analytisk tilnærming til objektet, hvor jeg var opptatt av å formidle skjæringspunktet mellom det nitidig naturalistiske og det abstrakte. I de senere årene har min tematikk løsrevet seg fra det naturalistiske og forestillende motiv.

 

TF:  Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt ? Fortell litt om arbeidsprossen din!

LF: Jeg bruker tegning i arbeidet mitt både som skisseverktøy og som selvstendig uttrykk. I tegningene mine bruker jeg ulike typer blyanter i ulike hardhetsgrader og oljepastell, og enkelte ganger gouache. Jeg arbeider for det meste på papir, men i mindre grad også på andre materialer. Jeg eksperimenterer med ulike typer papir, men kommer stadig tilbake til et litt hardt og glatt papir som de fleste av tegningene mine blir utført på.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema ?

LF: Som billedkunstner har jeg i mange år også arbeidet med fargesetting av arkitektur, både eksteriør og interiør, inkludert konseptutvikling av farger og materialer. I denne forbindelse har jeg de senere årene arbeidet med arkitektoniske elementer i tegningene mine, med særlig fokus på rom og form. Erfaringene fra mitt arbeide innen arkitektur tas med inn i det intime formatet og til det taktile papiret. I tegningene setter jeg sammen elementer i repetisjon og rytme. Det oppstår uttrykk som gir opplevelser i spennet - eller -spenningen mellom disse. Jeg arbeider med dimensjoner og ulike verdier, hvor en liten forandring eller forskyvning kan ha store konsekvenser.

 

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

LF: Jeg arbeider med en serie litt mindre tegninger hvor jeg videreutvikler og artikulerer mitt billedspråk. I tegningene mine blir struktur, linje, form og farge det meningsbærende uttrykket hvor variasjon og undring oppstår i en strukturell sammenheng; "det som aldri fant sted setter også sine spor".

 

TF: Hva betyr tegning ( det å tegne ) for deg / ditt arbeid?

LF: Jeg har alltid tegnet. Tegning er fundamentet og nerven i all min kunstneriske virksomhet. Det være seg skisser som notater av tanker og ideer, eller selvstendige verk.

 

TF: Fortell om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling?

LF: Tegningene i salgsavdelingen er utført med blyant og oljepastell (Sennelier) på papir (Shollershammer 4G, syrefritt). Tegningene er innrammet og har refleksfritt glass.

 _

Se tilgjengelige arbeider av Lykke Frydenlund i nettbutikken.