Nyhet

Månedens tegner: Pippip Ferner

Mar 1, 2022

Pippip Ferner (1957) bor og arbeider fra Asker. Hun jobber bredt med blant annet tegning, maleri, skulptur og installasjoner der hun tar i bruk found objects som blir bearbeidet i hennes kunstneriske prosess. Sentralt hos kunstneren står tegningen. Styrken i Ferners kunstnerskap ligger i de fantasifulle og energifulle tegningene som åpner opp for en forståelse av noe større og mer alvorlig. De lekne og spontane tegningene har alltid utgangspunkt i en ide eller en tematikk. Rammen for hennes tegninger er naturen, havet og livet under vann. Inspirasjon finner hun gjerne i vitenskapen. Gjennom dette perspektivet utforsker hun samfunnsøkologiske problemstillinger og gjennom en organisk strek blir betrakter utfordret til å øke sin forståelse av det biologiske mangfoldet i naturen.

Ferner har en lang rekke separat- og kollektivutstillinger bak seg. Hun har vært involvert i prosjekter i blant annet Tanzania, Italia og Svalbard.

TF: Pippip, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?  

PF: Jeg har alltid tegnet. Som ung var jeg til tider ganske ufokusert på skolen, men reddet meg ofte inn ved å gjennom illustrere særoppgaver, naturfagsoppgaver o.l., mer opptatt av at oppgavens utseende, enn hva som ble skrevet. Kunstutdannelsen har jeg fra Edinburgh College of Art og Parsons N.Y.

I mange år jobbet jeg som illustratør/grafisk designer. Da Mac´en kom sent på 80-tallet, fikk den større og større plass i mitt virke, og jeg fikk nærmest panikk da det gikk opp for meg at jeg hadde helt sluttet å tegne og skisse for hånd! Det var gleden over å tegne som gjorde at jeg tok utdannelsen min, ikke det å sitte foran skjermen hele dagen. Penn og blyant ble plukket opp igjen fra skuffen og tegning på papir gjenopptatt. Etter hvert sa jeg opp alle kundene i mitt lille foretak, og har aldri sett meg tilbake. Selv om jeg har god nytte av den digitale kunnskapen fra disse årene, har jeg holdt meg til det analoge i tegningen.

Jeg jobber også med maleri, skulptur og installasjon, men tegningen er sentral i måten å jobbe på. Ofte en kombinasjon av akryl, tusj, blyant og kull – like gjerne rett på vegg, som på papir eller i maleriet.

Jeg bor nær sjøen, og som barn kunne jeg sitte timevis og studere snegler, tanglopper og annet liv i fjæra. Det var en stor sorg da jeg oppdaget at mye av dette livet var erstattet med plast som kom sigende inn. Dette har preget arbeidene mine de siste 15 årene. De refererer til kompleksiteten som finnes i det marine mangfoldet og hvordan klimaendringene påvirker disse små organismene i et hav som stadig blir varmere, mer forurenset og fylles med plast.

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

PF: Jeg liker å undersøke mulighetene de forskjellige tegneredskapene gir i forhold til underlag. Kull på lerret, blyant på papir eller tusj rett på vegg gir helt forskjellige sluttresultat, for ikke å snakke om tilstedeværelsen underveis. Jeg liker uforutsigbarheten ved pennesplitt og blekk og alle ‘uhellene’ med blødende linjer og utilsiktede flekker. Eller tegne med en pinne i våt maling. Ved oppstarten av et arbeid, har jeg tilsynelatende ingen plan, annet enn tematikken. Skal jeg for eksempel lage en stor tegning rett på vegg, bare begynner jeg uten å tenke for mye. Som regel med sort tusj som ikke kan viskes bort eller rettes på. Prosessen er spontan og direkte; drevet av en intens skapertrang. Jeg er på ingen måte konsekvent i om det er figurativt eller abstrakt – det som vil inn, får komme inn – gjerne i en salig blanding.

Arbeidet er helt intuitivt, der den ene streken gir føring til den neste. I forkant har jeg drevet nok research, til at anatomien innenfor tematikken sitter i fingrene.

Egentlig er jeg ganske nerdete og arbeidene tar ofte utgangspunkt i vitenskapelig fakta. De skifter kurs underveis og resultatet er rene anatomiske fabuleringer. De er detaljrike, ofte med et kaotisk nett av streker som går i hverandre. Elementer fra både gjenkjennelige og fremmedartede former flyter sammen i en symbiose med referanse til et komplisert marint økosystem. Kanskje en ode til naturens egen blanding av kaos og struktur?

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

PF: Livet under vann er inspirerende, spesielt små virvelløse marine organismer. Jeg er fascinert av hvilken rikdom disse tilsynelatende enkle organismene har og hvilken rolle hver og en av dem har for å opprettholde en balanse.

Jeg blir inspirert av å samarbeide med marinbiologer, og ble med på tokt med et i 2012 for å lære mer. Det er mye inspirasjon å hente fra illustrert vitenskap - historisk sett var kunst og vitenskap under samme tak, og mange av de tidligere vitenskapsfolkene var ekstremt dyktige tegnere. Som f.eks. Leonardo Da Vinci. Eller Ernst Haeckel (1834-1919) – zoolog og dyktig tegner som ga ut flere bøker om temaet, blant annet Art forms in Nature. Jeg blir også inspirert av kunstnerkolleger som har dratt med seg vitenskapen inn i kunsten.

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

PF: Som oftest pågår flere prosjekter samtidig. Tematisk befinner jeg meg fortsatt under vann. Jeg skal ha en separatutstilling i Galleri Guddal i slutten av mai med installasjoner av funnet havplast, i kombinasjon med fabulerende tegninger av marine dyr. I serien Plastic revisited undersøker jeg hvordan kombinere plast og tegning, og syr streken med funnet fiskerirelatert tau på papir.

 

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

PF: Tegningen er drivkraften min. Tegning er å se. Tegning kan gjøres overalt. Midt i et arbeid kan det å tegne være meditativt og forløsende, men like ofte kan det være en motstand der som er vel så viktig for å komme videre.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

PF: De er fra en serie blyanttegninger av marine dyr. F.eks. Fabulering over tunikateanatomi, eller sjøpung på norsk, som er et bunnlevende virvelløst sekkedyr. De kan være enkeltindivider, eller kolonier. I praksis er de et levende rør som pumper bakterier og andre mikroorganismer inn i den ene enden, og sender helt rent vann ut i den andre enden. Så mye som 100 liter vann hver dag! Et aldri lite renseanlegg.

Se tilgjengelige arbeider av Pippip Ferner i nettbutikken.