Nyhet

OPEN CALL - ILLUSTRATORS IN RESIDENCE

Feb 1, 2019

Open Call «Illustrators in Residence» tre perioder i Tegnerforbundet 06. mai – 26. mai 2019.

Vårt årlige prosjekt ”Illustrators in Residence” (IIR) nærmer seg igjen, og vi inviterer nå aktører fra feltet å sende inn prosjektsøknad til en ukes, valgfritt prosjekt som skal finne sted i prosjektrommet i Tegnerforbundet i perioden 06. mai – 26.mai. Deltagerne trenger ikke å være medlem i Tegnerforbundet.

Vi velger ut tre prosjekter, hvor hver deltager midlertidig flytter arbeidsstedet sitt til prosjektrommet i Tegnerforbundet i en uke hver.

Hva prosjektet skal bestå av er åpent, men må ha en forbindelse til illustrasjon. Det kan f.eks. være tegneserie, animasjon, billedbok, tegning på vegg eller noe helt annet. Man får prosjektrommet til disposisjon, inkludert kontormøbler. Utover det må søker selv stå for utstyr som trengs. Man vil motta et honorar som skal dekke materialutgifter og egen lønn i perioden.

Formålet med«Illustrators in Residence» er å gi publikum et bedre innblikk i hvordan aktører fra feltet arbeider og vise den store variasjonen feltet besitter. Av disse grunner må illustratøren ha et ønske om å formidle sitt prosjekt til publikum.

Prosjektene skal i størst mulig grad belyse de ulike delene av feltet, slik at man får vist fram mangfoldige arbeidsmetoder. Altså vil vi velge prosjekter som er ulike fra hverandre, og gjerne fra ulike områder innenfor illustrasjonskunsten, så langt dette er mulig.

 

Honorar: kr.10.000,- per deltager (ved gruppesøknader deles beløpet på antall deltagere)

Vi vil ha tre perioder i prosjektrommet.

 

Periodene er:

06. mai – 12.mai.

13. mai – 19.mai.

20. mai – 26.mai.

 

NB! Søknadsfrist er 1. mars. Søk i Tegnerforbundets søknadsportal her.

Søknad skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse, CV (pdf), og fem bilder (pdf) som belyser prosjektet du kunne tenke deg å jobbe med.