Nyhet

OPEN CALL

Sep 16, 2021

Utstillingssted: Tegnerforbundet

Åpning: 18.august 2022.

Kuratorgruppe: Marit Victoria Wulff Andreassen, Mari Kanstad Johnsen og Viktor Pedersen.

 

”Utopi er et idealsamfunn, en beskrivelse av et godt samfunn, eller den formen for samfunnet individ eller en gruppe lengter etter, eller forsøker å virkeliggjøre. I dagligtale og politisk retorikk brukes gjerne «utopi» og «utopisk» for å karakterisere – og utdefinere – visse ideer og idealer som urealistiske eller urealiserbare”

UTTALE: utopˈi
ETYMOLOGI: av gresk ordspill på ou-topos,‘ikke-sted’, og eu-topos, ‘godt sted’

Wikipedia definerer utopi som forestillingen om en lykketilstand, eller et perfekt sted. Er et perfekt sted et faktisk, fysisk sted, eller kan det også være en mental sfære? Og hvordan kan man oppnå lykketilstand?

Kunstnere er blant samfunnets visjonære. Ofte grenseoverskridende, provoserende, med et alternativt blikk på verden. Kunstnere har presentert uventede tanker og ideer, og har undersøkt problemstillinger som ingen andre har turt å ta tak i. Utopiske ideer kan oppleves virkelighetsfjerne og uoppnåelige i sin samtid. Men historien har vist at kunstnere nettopp gjennom frie tanker og det kunstneriske utkommet av disse har vært veivisere i utviklingen av verdenssamfunnet, spesielt innenfor arkitektur, og sci-fi i litteraturen. Tegnerforbundet ønsker å utforske utopiske drømmer, steder, tilstander og fremtider innenfor samtidskunsten.
Hva er utopi nå? Hva kan kunst bidra med? Hva drømmer du om? Hva er ingrediensene for et lykkelig liv for fremtiden? Hvordan kan verden (om verden lenger er relevant) se ut om 500, 1000, 5000 år? 

Vi søker med dette etter utøvere og uttrykk som på̊ ulike måter nærmer seg de overnevnte spørsmål eller assosiasjoner til disse. Vi vil gjerne se det grenseoverskridende, det forsiktige, det ville, det snille, merkelige og det farlige, deres utforskning av det utopiske. Tegneforbundet ønsker både tegning i tradisjonell forstand, og arbeid som utvider og utfordrer tegnebegrepet.

Du er herved invitert.

_

Søknad for open call sendes inn via Tegneforbundets søknadsportal. Søknadsfrist er 1. november 2021, kl.23:59. Kuratorgruppen vil vurdere de innsendte forslagene.

 

Søknaden skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (maks 2000 tegn med mellomrom), skisser/bildemateriale (maks. 5 stk) og CV.

Søknad kan inneholde både ferdige arbeider som relaterer seg til temaet, eller skisser på prosjekt du vil vise i utstillingen.

Gå til søknadsportalen.