Nyhet

Søk Tegnerforbundets reisestipend

Feb 15, 2021

Tegnerforbundets reisestipend er pålydende kr. 25.000 og vil bli delt ut på årsmøtet. Stipendet kan bare søkes av Tegnerforbundets medlemmer. Søkere må være á jour med medlemskontingenten og ha vært medlem i minst to år.

Skriftlig søknad skal inneholde:

• Søknad (hva skal stipendet brukes til)

• CV

• Bilder av tre arbeider

Søknadsfrist er 26. februar.

Søknad sendes via Tegnerforbundets søknadsportal. Søk her.