Utstilling

Gruppeutstilling med tema "Vann"

Oct 11, 2024

-

Dec 22, 2024

Se bilder →

Åpning torsdag 10.10., kl. 18–20.

Høsten 2024 kuraterer Randi Nygård en gruppeutstilling med mangfoldige poetiske og politiske perspektiv på vann. Hvorfor kan vi ikke holde vann fast i hånden? Hvorfor flyter vann gjennom landskap, i vassdrag og våtmarker, inn og ut av planter, skyer, byer, dyr og våre kropper, mens det rensker og blir forurenset? Det kan vi ikke svare klart på, men vi vet at vann er en forutsetning for alt liv slik vi kjenner det. Plankton i havet lager halvparten av oksygenet vi puster inn, tidevannets bølger fortsetter inn i fjell som vibrasjoner, og lukten av furu kan skape regn. Utstillingen vil vise kunst i forhold til nye perspektiver fra lover, naturvitenskap og filosofi.

Foto: Randi Nygård.