Nyhet

OPEN CALL - VERIDITAS

May 30, 2022

Veriditas - Det mystiske i kunst

Utstillingssted: Tegnerforbundet
Utstillingsperiode: Våren 2023
Kuratorgruppe: Esra Duzen, Anders Kvammen og Tanja Thorjussen
Søknadsfrist: 01. juli 2022, kl.23:59.

Veriditas er et latinsk ord som betyr vitalitet, det grønne og friske i naturen, ungdommelighet og fertilitet. Hildegard von Bingen (1098-1179) brukte ordet for å beskrive spirituell og fysisk helse, i relasjon til det åndelige i naturen. I den senere tid har det spirituelle i kunsten fått ny grobunn i samtidskunsten. Kunstnere jobber med det mystiske, magi og spirituelle som både tema og metode. Temaet er utforsket i flere utstillinger og publikasjoner internasjonalt de senere årene og nå senest med den 59de Venezia Biennalens hovedutstilling The Milk of dreams med et fokus på surrealisme, spiritualitet, urbefolkning og magi.

Pionerer innen spirituell, surrealistisk og abstrakt kunst som Hilma af Klint (1862-1944), Emma Kunz (1892-1963), Georgina Houghton (1814-1884), Leonora Carrington (1917-2011) og Ithell Colquhoun (1906-1988) har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Kunsthistorien må skrives om og et større spirituelt perspektiv undersøkes. I kjølvannet av oppdagelsen av disse pionerene som var aktive for ca. 100 år siden har vi en ny interesse for det spirituelle i kunst og en aksept for dette som tema og arbeidsmetode. Å uttrykke og å ha alternativ spirituell frihet er politisk, feministisk og samfunnskritisk. Etablerte maktstrukturer har gjennom historien slått ned på slike ytringer og portrettert disse strømningene som ondskapsfulle, useriøse, gale og hysteriske.  

Historisk, spesielt innenfor spiritualismen i forrige århundre, var tegning sentral i kommunikasjonen med de døde gjennom automatisk skriving og tegning under transe ettersom tegning som form er så direkte. Men hvordan bruker vi tegning som redskap for å uttrykke det spirituelle i dagens samfunn? Hekseri, astrologi, tarot og spirituell coaching blir mer vanlig, spres i sosiale media og tar nye former.

Vi er nysgjerrig på hvordan samtidskunstnere nå jobber med det spirituelle som tema og utgangspunkt eller inngang til sin kunst. Hvorfor er det en oppblomstring av det alternative spirituelle nå, og hvordan utfolder dette seg i kunsten? Er det spirituelle forbundet med vårt forhold til jorda og anthropocene? Uttrykker det et ønske om å frigjøre oss fra et patriarkalsk og monoteistisk samfunn?

I tillegg til tegning er vi åpen for mixed og andre media inkludert performance som relaterer til tegning og tematikken.

Vi håper at dette kan bli en utstilling som reflekterer og utforsker det spirituelle i samtidskunsten. 

_

Søknad for open call sendes inn via Tegneforbundets søknadsportal.

Søknadsfrist er 1. juli 2022, kl.23:59.

Søknader vil bli vurdert i juli 2022. 

 

Søknaden skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (maks 2000 tegn med mellomrom), bildemateriale (maks. 5 stk) og CV.

GÅ TIL SØKNADSPORTALEN