Nyhet

PEDROs minnefond

Oct 17, 2022

NB: Dette stipendet er kun til Tegnerforbundets medlemmer.

Under andre verdenskrig tok Salo Grenning dekknavnet Pedro, og han fortsatte å bruke det som kunstnernavn gjennom hele sin karriere. Pedro huskes kanskje mest for sine arbeider i VG, hvor hans ofte satiriske tegninger var å finne på trykk fra og med avisens oppstart i 1945 og helt frem til hans død i 1986.

Tegneren Pedros minnefond ble i 2001 opprettet av Tegnerforbundet på bakgrunn av arvede midler etter hans enke Bjørg S. Støland. I tråd med hennes ønske om å støtte unge tegnetalenter deler fondet ut et stipend til unge kunstnere som ønsker å etterutdanne eller videreutvikle seg som tegnere.

Arven består av kr.200.000. Fondet deler ut stipender av renter av beløpet, intervaller bestemmes av rentegrunnlag. Arven på kr.200.000 kan ikke røres.

Fondet skal dele ut et stipend på 20.000 kr. til etterutdanning/utvikling for unge tegnere. Hver tredje stipend skal gå til en avistegner eller en tegner tilknyttet avistegning.

Siste gang en avistegner mottok stipend fra Pedros minnefond var i 2015. Mottaker var Arifur Rahman. Siste stipend fra Pedros minnefond ble delt ut i 2017, mottaker var Brynhild Winther.

_

Stipendet tildeles på bakgrunn av søknad som skal inneholde begrunnelse, CV og dokumentasjon av tidligere arbeider (5 tegninger).

Søknadsfrist: 18.11.2022 (Kl.23.59)

Gå til søknadsportalen.