Tegnerforbundet

Tegnebiennalen 2012

May 10, 2012

-

June 17, 2012

Tegnebiennalen 2012

Arrangør: Tegnerforbundet

Visningssteder: Tegnerforbundet, Gamle Teatermuseet og Sjøfartens Hus

Jury: Hanne Lydia Opøien Figenschou, Ingwill Gjelsvik, Hanne Ekkeren. Line Halvorsen var prosjektleder og satt også i juryen. Kunstnerisk leder: Hanne Lydia Opøien Figenschou,

Prosjektleder: Line Halvorsen

Tittel/ tema: Tegning som ytring

Tegnebiennalen 2012 tok for seg tegning som ytring. Biennalen inntok en diskuterende posisjon og så på hvordan tegning kan ta over der det skriftlige stopper opp. Hvordan belyser kunstnere engasjement og i hvilke språk? Tegnebiennalens jury ønsket å aktualisere følgende: Hvordan kan tegning stille spørsmål ved forhold i samfunnet og brukes i den politiske diskusjonen? Kan man bruke tegning til å vise samfunnsengasjement? Biennalen belyser friksjonen mellom direkte, politiske uttrykk og mer indirekte fortellerformer. Biennalen satt søkelyset på på hvilke kvaliteter ytringer av personlig, abstrakt karakter kan ha side om side med sterke, utvetydige utsagn.

Deltakende kunstnere: Iris Christine Aue, Roddy Bell, Are Blytt, Ann Iren Buan, Kristian Devantier, Silje Ensby, Roar Werner Eriksen, Emil Finnerud, Vigdis Fjellheim, Marthe Ramm Fortun, Sissel Fredriksen, Nicklas Gahnström, Stine Wexelsen Goksøyr, Pedro Egana Gomez, Wenche Gulbransen, Ali Hosseini, Linda Sofie Hærnes, Johannes Høie, Sveinn Fannar Jóhannsson, Therese Johansson, Mariken Kramer, Mari Martens Kristoffersen, Ana Maria Lopez, Rus Mesic, Astrid Mørland, Yngve Næsheim, Angelica Olsson, Matias Ring, Tammo Rist, Maria Sundby, Gelawesh Waledkhani, Arne Vinnem, Aleksi Wildhagen og Hedvig Winge

Katalog: Kunsthistoriker og skribent Line Ulekleiv skrev en katalogessay. Tre av årets utstillere, Sveinn Fannar Johannsson, Vigdis Fjellheim og Pedro Egana Gomez, ble intervjuet av Lisa Karlsson med bakgrunn fra kunstprogrammet Safari i NRK. I tillegg er samtlige kunstnere presentert gjennom bilder og tekst. Kunstnerisk leder Hanne L. O. Kristoffersen har skrevet forordet. Katalogdesign: Mari Hovden.

 

Arrangementer:


Fanfare: 10. mai, 12. mai, 07. juni

Marthe Ramm Fortun tok med barna i alderen 4 - 12 år, på en fiksjonshistorisk vandring. De ble tatt med på en performance - omvisning hvor man blandet formidling med historiske begivenheter, i dette tilfelle med utgangspunkt i Dronning Eufemia som er gravlagt i Akershus festning. Resten av arrangementet ble holdt i tidligere Teatermuseets søylesal. Her ble det avholdt tegnekonkurranser med lag, der barn, foreldre og kunstnere ble blandet på kryss og tvers i grupper. Etter endt konkurranse ble samtlige tegninger hengt opp i Tegnebiennalens utstillingslokaler.

After Work: Torsdag, 7. juni

På After Work ble det gjentatt flere performative innslag som ble vist på åpningen. Performer: Marthe Ramm Fortun performativ vandring i Kvadraturen med tema dronning Eufemia og Rus Mesic Here, There, Nowhere. Tammo Rist og Alexi Wildhagen hadde performance som pågikk hele ettermiddag/ kvelden. I tillegg var det omvisning i hele utstillingen med Hanne Lydia Opøien Figenschou.

Aleksi Wildhagen har i løpet av utstillingsperioden sittet og tegnet i en vogn i ulike deler av Kvadraturen på gateplan

 

Katalog med innledende tekster av Hanne Lydia Opøien Figenschou og Line Ulekleiv. Design: Mari Hovden.

Kjøp katalogen her.