Veiledende satser

Tegnerforbundets veiledende satser

May 1, 2024

Dette er Tegnerforbundets liste med veiledende satser for illustrasjon og tegneserieskaping i 2024. Listen er veiledende og et organisk dokument som reguleres årlig etter konsumprisindeksen, og dermed forandres over tid, etter behov.

Listen tar utgangspunkt i tradisjonelle flater og skal være et verktøy for illustratører og tegneserieskapere som skaper visuelt arbeid for en oppdragsgiver, som videre skal publiseres. Disse veiledende satsene er også et verktøy for kunder som skal budsjettere for bestilling av original illustrasjon/tegneserie til et prosjekt.

Listen vil gi et inntrykk av hva du kan forvente at en illustrasjon/tegneserie koster, men vi anbefaler oppdragsgivere å hente inn tilbud fra de individuelle skaperne, da satser vil variere fra aktør til aktør.

Formålet med denne veiledende listen er å unngå at oppdragsgivere underbudsjetterer og at illustratører og tegneserieskapere dermed setter for lave satser. Med utgangspunkt i Tegnerforbundet sine veiledende satser vil illustratører og tegneserieskapere kunne ha et hjelpemiddel for en bærekraftig økonomi.

Parametere for estimering av godtgjørelse

Alle illustrasjons- og tegneserieoppdrag må vurderes etter parametere som styrer honorarsats. Eksponeringsflate, kompetanse, kompleksitet og kunstnerisk særpreg/originalitet er alle viktige parameter som kan brukes til å estimere honoraret for arbeidet.

Vi anbefaler å dele oppdraget opp i prosesser, og sette honorarsats på hver del av prosessen enten det er forprosjekt, skisseprosjekt, befaring, møter, ferdigstilling eller etterarbeid som korrektur. Arbeid utenom det kunstneriske arbeidet som f.eks. korrekturarbeid bør i avtalen med kunden bli satt etter godtgjørelse pr. time, og vi viser til NBK sin priskalkulator.


Sosiale avgifter og drift

Illustratører og tegneserieskapere er sine egne arbeidsgivere og må regne med at 36,8% av summen er satt av til sosiale utgifter. Vi vil også anbefale at driftskostnader inkluderes i beregningen.

Skriftlige avtaler

Honoraret for illustrasjonen gir oppdragsgiver rett til å bruke illustrasjonen på en gitt flate og et gitt opplag eller tidsramme. Det er derfor viktig at det inngås skriftlige avtaler om rammeverk som definerer flatene, opplag/tidsramme for det aktuelle honoraret. Vi anbefaler å aldri avtale fri bruk. Nye opplag, ny tidsramme krever nytt honorar, og gjenbruk av illustrasjon på nye flater bør være 50% av opprinnelig honorar.


TEGNERFORBUNDETS VEILEDENDE SATSER 2024:

NB: Noen avisforlag eier flere aviser, vær observant på at artikler kan bli gjenbrukt i flere aviser enn den du originalt fikk oppdrag for. Da er det viktig at illustratøren avtaler honorar for gjenbruk.

NB: I 1999 inngikk Den Norske Forleggerforening, NBK og Grafill Rammeavtalen. «Denne avtalen regulerer forholdet mellom forlag tilsluttet DnF og medlemmer tilsluttet GRAFILL/NBK når det gjelder gjengivelse av illustrasjoner i bøker og andre forlagsprodukter.» Fra Kapittel 1, Rammeavtalen (1999).


I bokverk er det vanlig for illustratører å inngå Normalkontrakt med forlaget der en bl.a. fastsetter royalty, minstehonorar og frieksemplar av bøker. Illustratører er pr. dags dato ikke fristilt til å avtale rammebetingelsene i Normalkontrakten med forlagene slik som forfattere og oversettere, men NBK og Grafill jobber med å endre forskriften til Konkurranseloven slik at den også inkluderer illustratører.

NB: Listen tar utgangspunkt i at tegneserieskaperen er skaper av både tekst og bilde.

//

Les pressemeldingen 01. mai 2024.

Les pressemeldingen 01. mai 2023.

Les pressemeldingen 01. mai 2022.

For mer bakgrunn om hvorfor vi la ut veiledende satser 1 mai 2021 og bakgrunn for arbeidet. Les pressemeldingen 01. mai 2021.

Lenke til konsumprisindeks.

//

Illustrasjon: Åge Peterson.

Tegnerforbundets veiledende satser
Her kommer flere artikler om fagpolitisk arbeid.