Aktuelle saker

Pressemelding

1.5.2024

Lønn for arbeid!

Tegnerforbundets veiledende satser for illustrasjon og tegneserier

For 3 år siden, den 1. mai 2021, publiserte vi veiledende satser for illustrasjon og tegneserier og definerte en bransjestandard for utøvere. Listen blir oppjustert hvert år med bakgrunn i konsumprisindeksen.

I 2023 opplevde vi som følge av krigen i Ukraina økte strømpriser, rentehevinger og høyere levekårsutgifter. Dette resulterte i en økning av konsumprisindeksen med 6,5%. Vi lever fortsatt i en urolig tid, men i år har konsumprisindeksen stabilisert seg noe og ligger på 4,5% (SSB), noe som er grunnlaget for vår oppjustering for 2024.

Fra 1. mai vil altså de veiledende satsene oppjusteres med 4,5% og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å legge til grunn økte utgifter i samfunnet generelt når man skal utarbeide priser for oppdrag.

Tegnerforbundet (TF) - senter for tegnekunst er et visningssted for tegnekunst og en kunstnerstyrt fagorganisasjon som ble stiftet av avistegnere og illustratører i 1916, og har en lang tradisjon med å jobbe fagpolitisk. Det opprinnelige forbundets formål er «at samle norske tegnere for i fællesskap gjennem samarbeide at vareta disses faglige og økonomiske interesser».

Å ivareta våre medlemmers faglige og økonomiske interesser er fortsatt høyaktuelt i 2024. Listen med veiledende satser er en del av vårt fagpolitiske arbeid for å styrke hele feltet. Det har i mange år vært stor frustrasjon og usikkerhet rundt prising i illustrasjons- og tegneseriefeltet. Konkurranseloven har blitt brukt som argument for at utøvere ikke kan diskutere eller lage veiledende satser.

Listen er Tegnerforbundets anbefaling og kan ikke regnes som prissamarbeid. Vårt ønske er at illustratører og tegneserieskapere skal kunne bruke listen som et redskap i forhandlinger med oppdragsgivere. Formålet med dette er å bidra til en bærekraftig økonomi for utøverne, samt å minimere usikkerheten i feltet på lang sikt.

Siden publiseringen av de veiledende satsene for tre år siden har vi gjennomført spørreundersøkelser om effektene de veiledende satsene har for utøverne. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra utøvere og oppdragsgivere. Det er tydelig at flere utøvere har underpriset seg og fått prisene presset ned over lang tid. Utøvere har brukt Tegnerforbundets liste i forhandlinger og oppdragsgivere har kunnet bruke vår liste for å oppjustere sine budsjett.

Prissetting i feltet har i mange år vært ubalansert da i hovedsak oppdragsgiver har vært i en maktposisjon. Med listen for veiledende satser skaper vi en bedre balanse i feltet der mer makt er gitt til utøvere.

Vi fortsetter nå dette fagpolitiske arbeidet for å skape en bedre og mer bærekraftig kunstnerøkonomi for Tegnerforbundets medlemmer.

Mvh

Tegnerforbundets arbeidsgruppe:

Tanja Thorjussen, styreleder Tegnerforbundet

Anders Kvammen, styremedlem Tegnerforbundet

Christian Bloom, styremedlem Tegnerforbundet

//

Se Tegnerforbundets veiledende satser 2024.

Lenke til pressemeldingen 2023

Lenke til pressemeldingen 2022

Lenke til pressemeldingen 2021

Pressemelding