Aktuelle saker

Pressemelding

1.5.2021

Lønn for arbeid!

Tegnerforbundet presenterer veiledende satser for illustrasjon og tegneserier.

I august 2020 publiserte Tegnerforbundets styre artikkelen «Lønn for arbeid» i tidsskriftet NUMER som et tilsvar på Klassekampen sin sak om veiledende satser «Får ikke diskutere lønn». Vi har lenge hatt veiledende satser som tema i styret, og i 2020 etablerte vi en arbeidsgruppe som arbeider med å få utarbeidet en liste med veiledende satser.

Tegnerforbundet (TF) er et visningssted for tegnekunst og en kunstnerstyrt fagorganisasjon som ble stiftet av avistegnere og illustratører i 1916, og har en lang tradisjon med å jobbe fagpolitisk. «Organisationen besluttedes dannet og kaldt: Tegnerforbundet. Forbundets medlemmer skal være tegnere og illustratører av profession. […] Forbundets formaal skal være at samle norske tegnere for i fællesskap gjennem samarbeide at vareta disses faglige og økonomiske interesser».
Å ivareta våre medlemmers faglige og økonomiske interesser er fortsatt høyaktuelt i 2021. Derfor publiserer vi nå en liste med veiledende satser som en del av vårt fagpolitiske arbeid for å styrke hele feltet. Listen er veiledende og et organisk dokument som vil tilpasses over tid.

Det har i mange år vært stor frustrasjon og usikkerhet rundt prising i illustrasjon- og tegneseriefeltet. Konkurranseloven har blitt brukt som argument for at utøvere ikke kan diskutere eller lage veiledende satser. Tegnerforbundet tar derfor ansvar, og presenterer en liste med veiledende satser. Listen er Tegnerforbundets anbefaling og kan ikke regnes som prissamarbeid. Vårt ønske er at illustratører og tegneserieskapere skal kunne ha en bærekraftig økonomi, og at usikkerheten i feltet skal minimeres.

I Norge finnes ikke mange byråer som formidler og kan forhandle pris på vegne av utøveren, og det er dermed utøveren som setter pris for sitt arbeid. Samtidig kan ikke utøveren sammenligne sin pris med andre ettersom disse ikke er å finne i offentligheten.

Dermed oppstår situasjoner der:

  • Det eksisterer ikke noe utbredt forståelse for hva en illustrasjon er verdt, verken blant illustratører eller kjøpere. I en slik situasjon stiller utøver svakt i forhandling om honorar med klient.
  • Utøverne har varierende priser som ikke nødvendigvis reflekterer deres erfaring og kompetanse, men heller om de er tøffe nok til å si ifra til kunden at de skal ha mer betalt. Å lære seg å sette pris og å forhandle om kontrakter er ikke nødvendigvis en del av utdannelsen.
  • Nye illustratører kommer inn på markedet med lave honorarer uten at de vet hvilket nivå de skal legge seg på. Lave priser undergraver yrket.
  • Indeksregulering av satser er fraværende og i realitet går man over tid ned i lønn.
  • Prisene inkluderer ofte ikke tillegg som sosiale utgifter og driftsmidler som selvstendige næringsdrivende skal legge til selv, men som lønnstakere har inkludert i sin lønn.

Å jobbe som tegneserieskaper og illustratør er et yrke utført av profesjonelle utøvere, men satsene og dermed inntektene er så lave at man egentlig ikke kan leve av det.
Illustratører og tegneserieskapere er tradisjonelt sett selvstendig næringsdrivende og frilansere som tar prosjektoppdrag av varierende lengde. Noen leveres på dagen, større prosjekt kan strekke seg over flere år. Faste oppdrag er en sjeldenhet, og utøveren må jobbe aktivt for å hente inn jobber for å kunne drive som illustratør og tegneserieskaper på heltid.

Det er kjøperens marked og utøveren har svak forhandlingsmakt. Da hjelper det lite om utøveren selv er usikker på hva honorar hen skal legge seg på. Om oppdragsgiver har satt av for liten sum til oppdraget, blir utøveren satt i et dilemma. Skal hen ta oppdraget for å få framtidige oppdrag fra klienten, eller har hen råd til å kreve mer honorar og evt. miste oppdraget? For en utøver som prøver å jobbe fulltid med illustrasjon og tegneserie er det tenkelig at en går for et kompromiss, med et håp om at det vil lønne seg på sikt. Men resultatet er at en undergraver sitt eget yrke og at prisene legger seg på et unormalt lavt nivå.

Grunnene til de lave inntektene er mangefasettert og Tegnerforbundet vil, med å publisere veiledende satser, forhåpentligvis belyse hvorfor. De veiledende satsene er utarbeidet av en arbeidsgruppe, og i dialog med utvalgte eksperter fra Tegnerforbundets medlemmer som til daglig jobber innenfor feltet. Listen er ment å være veiledende for illustratører, tegneserieskapere og oppdragsgivere.

Å være kunstner er et yrke, å være illustratør er et yrke, å være tegneserieskaper er et yrke!

Mvh

Tegnerforbundets arbeidsgruppe:

Tanja Thorjussen, styreleder Tegnerforbundet
Anders Kvammen, styremedlem Tegnerforbundet
Mari Kanstad Johnsen, styremedlem Tegnerforbundet
Fredrik Rysjedal, redaktør NUMER
Hilde Lunde, daglig leder Tegnerforbundet

Mer bakgrunn:

Klassekampen- Får ikke diskutere lønn

NUMER - Lønn for arbeid

Konkurransetilsynet / loven

NBKs priskalkulator

Creo Frilanssatser (Smartkort)

Grafill: Resultat fra lønnsundersøkelse i kreativ bransje

Grafill: Inntektsrapport for bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og tegneserieskaping

BONO

Pressemelding