Aktuelle saker

Pressemelding

1.5.2023

Lønn for arbeid!

Tegnerforbundets veiledende satser for illustrasjon og tegneserier

1. mai 2021 publiserte vi veiledende satser for illustrasjon og tegneserier og definerte en bransjestandard for utøvere. Listen blir oppjustert hvert år med bakgrunn i konsumprisindeksen. Krigen i Ukraina, økte strømpriser, rentehevinger og generelt høyere levekårsutgifter er hovedgrunnene til at konsumprisindeksen har økt med hele 6,5% siden i fjor (SSB), noe som er grunnlaget for vår oppjustering.

Tegnerforbundet (TF) - senter for tegnekunst er et visningssted for tegnekunst og en kunstnerstyrt fagorganisasjon som ble stiftet av avistegnere og illustratører i 1916, og har en lang tradisjon med å jobbe fagpolitisk. Det opprinnelige forbundets formål er «at samle norske tegnere for i fællesskap gjennem samarbeide at vareta disses faglige og økonomiske interesser».

Å ivareta våre medlemmers faglige og økonomiske interesser er fortsatt høyaktuelt i 2023. Listen med veiledende satser er en del av vårt fagpolitiske arbeid for å styrke hele feltet.

Det har i mange år vært stor frustrasjon og usikkerhet rundt prising i illustrasjons- og tegneseriefeltet. Konkurranseloven har blitt brukt som argument for at utøvere ikke kan diskutere eller lage veiledende satser. Listen er Tegnerforbundets anbefaling og kan ikke regnes som prissamarbeid. Vårt ønske er at illustratører og tegneserieskapere skal kunne ha en bærekraftig økonomi, og at usikkerheten i feltet skal minimeres.

Siden publiseringen av de veiledende satsene for to år siden har vi gjennomført flere spørreundersøkelser om effektene de veiledende satsene har for utøverne. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra utøvere og oppdragsgivere. Det er tydelig at flere utøvere har underpriset seg og fått prisene presset ned over lang tid. Utøvere har brukt Tegnerforbundets liste i forhandlinger og oppdragsgivere har kunnet bruke vår liste for å oppjustere sine budsjett.

Prissetting i feltet har i mange år vært ubalansert da i hovedsak oppdragsgiver har vært i en maktposisjon. Med listen for veiledende satser skaper vi en bedre balanse i feltet der mer makt er gitt til utøvere som kan bruke listen i sine forhandlinger og igjen få en bedre økonomi og kunne leve av sitt yrke.

Vi fortsetter nå dette fagpolitiske arbeidet for å skape en bedre og mer bærekraftig kunstnerøkonomi. Vi vil i tiden fremover også kartlegge feltet for illustrasjon på digitale flater og legge frem veiledende satser i denne sammenheng 1. mai 2024.

Mvh

Tegnerforbundets arbeidsgruppe:

Tanja Thorjussen, styreleder Tegnerforbundet

Anders Kvammen, styremedlem Tegnerforbundet

Anja Dahle Øverbye, styremedlem Tegnerforbundet

Åge Peterson, medlem av arbeidsgruppe 2023

Hilde Lunde, daglig leder Tegnerforbundet

//

Se Tegnerforbundets veiledende satser 2023

Lenke til pressemeldingen 2022

Lenke til pressemeldingen 2021

Pressemelding