Numer

NUMER 121

Oct 31, 2019
Kjøp i nettbutikken →

INNHOLD

Side 2: Leder Fredrik Rysjedal

Side 3: Human Touch, Helga-Marie Nordby

Side 7: Etudes des mains de l’artiste/ Studier av kunstnerens hender, Pierre Lionel Matte

Side 9: (Framleis) redd for å teikne feil – Intervju med Anngjerd Rustand, Åsa Opedal

Side 13: Hvordan tænker tegning Verden?, Anette Højlund

Side 17: Kunsten som ikke er laget for å bli vist, Tora Sanden Døskeland

Side 21: Leda og svanen – en mytologisk omskriving – Intervju med Marthe Ramm Fortun og Andrea Galiazzo, Inger Wold Lund

Side 26: Å berøre mørket – Käte Kollowiz, Caroline Larikka

Side 29: Tegn og tekster, Eirik Arthur Blekesaune

Side 32: Drawing as physical thinking – Intervju med William Kentridge, Eline Bjerkan

Side 38: Tegnetriennalen 2019: Human Touch, Program

Side 40: Spor av natur – Norm- og økobevissthet er fremtidens arbeidsform – Intervju med Sunniva Krogseth, Egon Låstad

Side 46: Altmuligmannen – Intervju med Anders Kvammen, Walter Wehus

Side 51: Streken står ikke stille – Intervju med Magnhild Winsnes, Morten Harper

Side 58: Forkjemper for det fysiske format, Walter Wehus


NUMER - Tidskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Kunsttidsskrift, etablert i 1917.
Utgiver: Tegnerforbundet
Redaktør: Fredrik Rysjedal
E-post: numer@tegnerforbundet.no