Numer

NUMER 127

Dec 30, 2021
Kjøp i nettbutikken →

Innhold:

Leder
Fredrik Rysjedal

Forlag eller ei
Av Fredrik Rysjedal, Inger Marie Kjølstadmyr, Åsa Osmundsen Opedal, Walter Wehus

Superkokken
Intervju med Inga Sætre
Av Silje Hogstad

Skjerpet Mangfold
Intervju med Magne Furuholmen

Av Stig Andersen

Lysfangere
Av Ingunn Bøhn

Arbeid fra Caught up in Awareness
Av Ingri Haraldsen

Øyeblikkets kunst
Satiretegning i den digitale tidsalderen
Av Egon Låstad

Cover: Illustrasjon av Tord Torpe. Yaya Hassan (2016). 2016.

NUMER - Tidskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Kunsttidsskrift, etablert i 1917.
Utgiver: Tegnerforbundet
Redaktør: Fredrik Rysjedal
E-post: numer@tegnerforbundet.no