Tegnerforbundet

Tegnetriennalen 2023

Mer informasjon om Tegnetriennalen 2023 kommer. Følg med på Facebook.

Tegnetriennalen 2023 har fått tittelen "All that lies between", og skal undersøke forholdet mellom det skrevne og det tegnede, det sagte og usagte og alt som ligger imellom.

Her kommer innlegg Tegnertriennalen 2023