Tegnerforbundet

Tegnetriennalen 2023

Om Tegnetriennalen 2023

Tegnetriennalen 2023 har fått tittelen All that Lies Between, og skal undersøke forholdet mellom det skrevne og det tegnede, det sagte og det usagte, og alt som ligger imellom. Tegnetriennalen 2023 vil bestå av flere ulike og parallelle prosjekter som hver på sin måte belyser tematikken. Til triennalen 2023 har Tegnerforbundet invitert inn flere samarbeidspartnere med unik kompetanse på triennalens tema, og triennalen vil blant annet foregå i Tegnerforbundet, på Nasjonalmuseet, på Deichman Bjørvika og på Tenthaus. Tegnetriennalen vil også inneholde en kunstnerbok med bidrag fra både tegnere og skribenter, publisert av Tegnerforbundet. Til sammen vil Tegnetriennalens prosjekter undersøke unike perspektiver på to av våre viktigste uttrykksformer; ordet og tegnet, det skrevne og det tegnede. 

Kuratorgruppe for Tegnetriennalen 2023 er Ottar Karlsen, Roddy Bell og Hilde Lunde.

Mer informasjon om Tegnetriennalen 2023 kommer.

Følg med på Facebook.

Her kommer innlegg Tegnertriennalen 2023