Tegnerforbundet

Tegnetriennalen 2023

Om Tegnetriennalen 2023

Tegnetriennalen 2023 har fått tittelen All that lies between, og skal undersøke forholdet mellom det skrevne og det tegnede, det sagte og det usagte, og alt som ligger imellom. Tegnetriennalen 2023 vil bestå av flere ulike og parallelle prosjekter som hver på sin måte belyser tematikken. Til triennalen 2023 har Tegnerforbundet invitert inn flere samarbeidspartnere med unik kompetanse på triennalens tema, og triennalen vil blant annet foregå i Tegnerforbundet, på Nasjonalmuseet, på Deichman Bjørvika og på Tenthaus. Tegnetriennalen vil også inneholde en kunstnerbok med bidrag fra både tegnere og skribenter, publisert av Tegnerforbundet. Til sammen vil Tegnetriennalens prosjekter undersøke unike perspektiver på to av våre viktigste uttrykksformer; ordet og tegnet, det skrevne og det tegnede. 

Kuratorgruppe for Tegnetriennalen 2023 er Ottar Karlsen, Roddy Bell og Hilde Lunde.

Mer informasjon om Tegnetriennalen 2023 kommer.

Følg med på Facebook.

About the Drawing triennial 2023

The 2023 Drawing triennial is entitled All that lies between and will be an investigation into the relationship between the written word and the drawn image, between the spoken, the unspoken, and all that lies between. The Drawing triennial 2023 will consist of a variety of parallel projects which each in their own way will scrutinize and explore this theme. The Norwegian Drawing Association has invited several organizations possessing unique areas of competence towards the triennials theme to participate in the 2023 triennial. The organizations include the National Museum, Deichman Bjørvika and Tenthaus Art Collective. The triennial will take place in these venues and in The Norwegian Drawing Association´s gallery. The 2023 Drawing triennial also includes an artist’s book published by The Norwegian Drawing Association involving both writers and drawing artists. In their entirety, the triennial´s projects will focus on two of our most important conveyers of expression: word and image, the written and the drawn.

The curatorial group for The 2023 Drawing triennial is Ottar Karlsen, Roddy Bell and Hilde Lunde.

More information to come.

Follow the Drawing triennial on Facebook.

Her kommer innlegg Tegnertriennalen 2023