Aktuelle saker

Etablering av KI-arbeidsgruppe

3.7.2024

På styremøte i mai etablerte Tegnerforbundet en arbeidsgruppe med Christian Bloom, Anders Kvammen og Tanja Thorjussen som spesifikt skal jobbe med kunstig intelligens og hvordan det påvirker feltet for kunstnere.

Det er i hovedsak tre områder som opptar oss i Tegnerforbundet: 1. Åndsverk og rettslig ivaretagelse av visuelt innhold, 2. Utøveres økonomi og lønn for arbeid og 3. Regulering og info om KI er brukt.

Det er for dagens visuelle utøvere umulig å vite om deres åndsverk er brukt som grunnlag for å generere nye illustrasjoner på andre siden av kloden, eller i lokalavisa. Det er derfor interessant å følge med på arbeidet med DSM-direktivet (digitalmarkedsdirektivet) som påvirker regelverket om opphavsrett i Norge på bakgrunn av gjennomføringen av to EU-direktiver i norsk rett. Dette jobber NBKs advokater med, og vi er i dialog med dem om hvordan Tegnerforbundet kan bidra og hvordan vi kan formidle det som nå gjøres til våre medlemmer.

Arbeidsgruppen har brukt våren til å sondere hva vi kan fokusere på og hvordan vi kan ta tak i dette omfattende temaet, og vil til høsten samle trådene og formidle det vi har funnet ut av til våre medlemmer. Etter sommeren vil vi også gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene som setter søkelyset på hvordan de blir påvirket av KI.

Det har vært flere diskusjoner om Meta sitt ønske om å skrape FB og Instagram for alt visuelt innhold fra 26. juni, og om hvor vanskelig det er å fraskrive (Opt out) seg dette.

Tegnerforbundets styreleder Tanja Thorjussen uttalte seg i Klassekampen 5. juni. Men ifølge Datatilsynet (14. juni) er dette nå satt på vent etter innspill fra Irlands datatilsyn. Vi får håpe dette er en god begynnelse på at datatilsyn i hele verden jobber med saken og beskytter oss brukere slik de skal.

Mer informasjon om KI finnes på følgende sider:

Bono:

https://bono.fw9.no/kunstig-intelligens-bilder-og-opphavsrett/

https://bono.no/meta-vil-bruke-bildene-dine-til-a-trene-opp-sin-ki-modell/

Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2024/meta-vil-bruke-brukernes-bilder-og-innlegg-til-a-utvikle-ki/

NBK:

https://www.norskebilledkunstnere.no/aktuelt/kunstig-intelligens-og-billedkunst-det-er-helt-avgjorende-at-det-ikke-utvikler-seg-en-praksis-for-fri-bruk-av-kunstverk-til-opptrening-av-ki-modeller/

NBKs Høringssvar – ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN MV. (GJENNOMFØRING AV DIGITALMARKEDSDIREKTIVET OG NETT- OG VIDERESENDINGSDIREKTIVET):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-andsverkloven-digitalmarkedsdirektivet-m.v/id3013710/?uid=23339db7-4714-472d-80d2-bd12aed9044d

_

Bilde (fra venstre til høyre): Tanja Thorjussen (Foto: Jannik Abel), Christian Bloom (Foto: Marte Vike Arnesen), Anders Kvammen (Foto: Werner Juvik).

Etablering av KI-arbeidsgruppe