Aktuelle saker

Tegnerforbundets reisestipend

9.1.2024

Tegnerforbundets reisestipend er pålydende kr. 25.000 og vil bli delt ut på årsmøtet. Stipendet kan bare søkes av Tegnerforbundets medlemmer. Søkere må være á jour med medlemskontingenten og ha vært medlem i minst to år.

Skriftlig søknad skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (PDF) som utdyper hva stipendet skal brukes til, faglig formulering av hensikten med og motivasjon for reisen.

CV (PDF)

Bilder av tre arbeider (PDF eller JPG)

Søknad sendes per epost til hilde@tegnerforbundet.no.

Søknadsfrist: 20. februar (kl.23:59).

Tegnerforbundets reisestipend