Aktuelle saker

Victor Guzman mottar stipend fra PEDROs minnefond

16.12.2022

Vi gratulerer vårt medlem Victor Guzman (1987) med Tegnerforbundets stipend fra PEDROs minnefond på 20.000kr.!

Juryens begrunnelse:

Juryen ble meget begeistret for Victor Guzmans tegninger. I hans bilder fremkaller han en intrikat stemning der menneskelig relasjoner utfolder seg på en særegen måte.

Guzman har konkrete planer for hva han skal bruke stipendet til og vi har stor tiltro til hans videre utvikling.

Vi har gleden av å tildele Pedro fond 2022 til Victor Guzman og vi ser frem til å følge hans kunstnerskap videre.

Om stipendet:

Under andre verdenskrig tok Salo Grenning dekknavnet Pedro, og han fortsatte å bruke det som kunstnernavn gjennom hele sin karriere. Pedro huskes kanskje mest for sine arbeider i VG, hvor hans ofte satiriske tegninger var å finne på trykk fra og med avisens oppstart i 1945 og helt frem til hans død i 1986.

Tegneren Pedros minnefond ble i 2001 opprettet av Tegnerforbundet på bakgrunn av arvede midler etter hans enke Bjørg S. Støland. I tråd med hennes ønske om å støtte unge tegnetalenter deler fondet ut et stipend til unge kunstnere som ønsker å etterutdanne eller videreutvikle seg som tegnere.

Stipendet er forbeholdt Tegnerforbundets medlemmer.

Victor Guzman mottar stipend fra PEDROs minnefond