Aktuelle saker

Mottar du ikke NUMER?

12.6.2024

Som medlem i Tegnerforbundet mottar du Tegnerforbundets tidsskrift NUMER gratis. NUMER gis ut tre ganger i året og blir sendt til din adresse som er registrert i Norske Billedkunstneres (NBK) medlemssystem Zubarus. Dersom du ikke mottar NUMER, ber vi deg om å sjekke først om NBK har registrert riktig adresse fra deg ved å logge inn i NBK sitt medlemssystem. Dersom du ikke kjenner ditt brukernavn og passord, vennligst ta direkte kontakt med NBK. I tilfellet du ikke mottar NUMER selv om NBK har registrert riktig adresse, ber vi deg om å ta direkte kontakt med NUMERs redaktør: numer@tegnerforbundet.no.

Mottar du ikke NUMER?