Aktuelle saker

Medlemsmøte: Tegning som kunst i offentlig rom

2.11.2023

Vi inviterer til medlemsmøte med temaet tegning som kunst i offentlig rom.

Dato: Torsdag 2. november

Klokkeslett: kl.17.30–19.00

Sted: Tegnerforbundet

Påmelding (kun for medlemmer):

Mail: post@tegnerforbundet.no

Emnefelt: Medlemsmøte –Tegning som kunst i offentlig rom

//

Om medlemsmøte

I medlemsmøte vil vi belyse hvordan kunstnere som jobber med tegning kan overføre dette mediet til kunst i offentlige rom-prosjekter. Når vi jobber med tegning så er det oftest med papir og blyant, og uttrykket begrenses av hvordan vi fysisk kan bevege oss. Kunst i offentlige rom prosjekter er ofte store, i uterom eller i bygg der mange ferdes og krever dermed varige materialbruk. Å utvikle og skape kunst i offentlige rom er et arbeid kunstnere faktisk blir lønnet for, i motsetning til å lage utstillinger og satse på salg, så har disse prosjektene reelle budsjett. Vi ønsker å informere og inspirere våre medlemmer om hvordan disse oppdragene også er relevante for kunstnere som jobber med tegning som medium.

Trond Hugo Haugen, seniorrådgiver ved KORO, vil vise eksempler hvor tegning har vært utgangspunktet eller valgt teknikk i verk fra KOROs samling, samt dele egen erfaring med tegning som offentlig verk fra arbeid hos KORO og oppdrag som billedkunstner. Videre vil billedkunstnerne Vanna Bowles og Robert Johansson fortelle om kunst i offentlige rom - prosjekter der tegning var et utgangspunkt, samt hvordan de løste dette oppdraget.

Vanna Bowles (1974) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Universität der Künste i Berlin, og har siden 2001 hatt en aktiv utstillingsvirksomhet i Norge og internasjonalt. Bowles utforsker tegning i kombinasjon med skulptur, objekter og performance og befinner seg stilmessig i et surrealistisk og fotorealistisk formspråk. Bowles bruker ofte optiske effekter og relieffer som destabiliserer skillelinjene mellom billedflaten og rommet, og hun har gjort seg bemerket ved å kombinere tegning med skulptur på en særegen måte.

Robert Johansson (1977) jobber med stedsensitive sammenhenger- genius loci- der verken har flere bestanddeler som danner en helhet. Lik et essay har verkene noen fordypet nærstuderende partier, mens andre deler har direkte og skisseaktige kvaliteter, alt i tett dialog med material og taktilitet.

Trond Hugo Haugen (1975) arbeider med tegning, relasjonelle verk/sosiale prosesser og kunstnerstyrte strukturer. Han har vært tilknyttet KORO siden 2010 og er nå prosjektleder for ny kunst til UiO Livsvitenskapsbygningen i Oslo.

_

Bilde (fra venstre): Robert Johansson, Vanna Bowles, Trond Hugo Haugen (foto: Christina Leithe).

Medlemsmøte: Tegning som kunst i offentlig rom