Aktuelle saker

Fikk gjennomslag med ny boklov

19.8.2022

Tegnerforbundet, Norske Billedkunstnere og Grafill fikk gjennomslag i arbeidet med en ny boklov: Illustratører, tegnere og designere er inkludert i forslag til ny boklov!

– Bokloven sikrer en likebehandling for hele bransjen, sier kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NRK.

Trettebergstuens departement sendte ut et forslag til en ny lov for bokbransjen. Høringsnotatet handler blant annet om bransjens unntak fra konkurranseloven, en avtale som gjør aktørene i stand til å inngå såkalte "normalkontrakter", felles avtaler som sikrer stabil og trygg inntekt for forfattere og oversettere. Unntaket har så langt ikke inkludert verken illustratører, tegnere eller bokdesignere, noe som nå virker å endres.

Tegnerforbundet har, sammen med blant andre NBK og Grafill, kjempet for å få disse gruppene innlemmet i avtalen, og i departementets utsendte notat leser vi med glede blant annet at:

"Departementet ser imidlertid ingen grunn til at bokillustratører og -designere ikke skal gis adgang til å samarbeide om normalkontrakter, og foreslår derfor at også bokillustratører og -designere skal være omfattet av forslaget (...) Departementet bemerker at begrepet illustratører må tolkes vidt, slik at det omfatter bokdesignere og tegneserieskapere."

Vi er glade for at et langt arbeid endelig bærer frukter, og retter takk både til departementet og våre venner i kampen!

Hele høringsnotatet fra departementet kan leses her.

Foto: Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Fikk gjennomslag med ny boklov